Langer thuis wonen met zorgtechnologie

De overheid wil dat ouderen langer thuis blijven wonen. Verzorgingshuizen bestaan vrijwel niet meer en hebben plaats gemaakt voor enkel nog verpleeghuizen. Daarnaast komen alleen de zwaardere zorgvragen nog in aanmerking voor opname in een verpleeghuis.

Sterke toename vergrijzing

De komende jaren zal het aantal 65-plussers en het aantal 80-plussers sterk toenemen. Op dit moment zijn er 3,2 miljoen 65-plussers in Nederland. Dit zal groeien naar ruim 4,7 miljoen rond 2040. Dat is dan meer dan een kwart van de bevolking. Bovendien zal het aandeel van de groep ouder dan 80 naar verwachting toenemen van zo’n 800.000 nu naar 1,5 miljoen rond 2040. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat de mensen die net na de oorlog zijn geboren nu massaal met pensioen gaan. Daarnaast worden we, door betere leefomstandigheden en betere gezondheidszorg, steeds ouder.

Met de toename van het aantal ouderen stijgt ook de zorgvraag. Deze zal naar verwachting met ongeveer 4 procent per jaar toeneemt. In 2030 zal zo’n 38 procent van de mensen ouder dan 75 jaar meer dan drie aandoeningen hebben.

Mantelzorg

Om de groei van de zorgvraag en de daarmee samenhangende kosten enigszins in de hand te houden is het beleid van de overheid erop gericht om mensen langer thuis te laten wonen, waarbij een toenemend beroep gedaan wordt op de mantelzorgers. Ruim 30% van de inwoners van 16 jaar of ouder in Nederland is nu al mantelzorger.

Het aantal mantelzorgers én de tijd die ze moeten besteden aan de zorg voor hun naasten zal alleen maar verder toenemen in de toekomst. De thuiszorgmedewerkers en wijkverpleegkundigen zijn dan vooral nog ondersteunend aan de zorg die de mantelzorger levert.

Zorgtechnologie

Om de mantelzorgers te ontlasten, of om opname in een verpleeghuis te voorkomen, komen er in toenemende mate oplossingen beschikbaar die met behulp van internettechnologie ingezet kunnen worden om de naasten te monitoren of waarbij er een alarmmelding gegeven wordt als de oudere gevallen is of aan het (ver)dwalen is.

Dit wordt e-Health genoemd. Met deze oplossingen kunnen mantelzorgers op afstand een oogje in het zeil houden. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als zoon of dochter niet in de buurt woont.

Volgende keer beschrijven we deze mogelijkheden voor een sterk groeiende groep ouderen en hun omgeving die te maken hebben of krijgen met dementie.

Alex van den Brand
e-Health adviseur

product-hero