Langer thuis wonen met dementie

Langer thuis wonen met dementie

Er leven steeds meer ouderen in Nederland en gelukkig worden we ook steeds ouder. Helaas komt de ouderdom met gebreken. Een aandoening die steeds vaker voorkomt en die veel vraagt van patiënt, de partner en de omgeving is dementie. Dementie is een woord dat gebruikt wordt voor een aantal aandoeningen waaraan een verandering in de hersenen ten grondslag ligt. Een van de meest bekende vormen van deze hersenziekte is Alzheimer maar er zijn inmiddels al meer dan vijftig verschillende ziektes bekend. Wanneer er sprake is van een dergelijke ziekte wordt een achteruitgang in de geestelijke vermogens ervaren en wordt de informatieverwerking in de hersenen belemmerd. Deze symptomen nemen steeds verder toe waardoor er een steeds snellere achteruitgang van de functies waarneembaar is. In Nederland hebben op dit moment zo’n 270.000 mensen een vorm van dementie. De verwachting is dat dit aantal toeneemt naar zo’n 500.000 in 2030.

Hulpmiddelen

Er zijn verschillende (innovatieve) hulpmiddelen en woningaanpassingen beschikbaar om te ondersteunen bij vraagstukken of problemen die kunnen ontstaan door dementie.

Praktische voorbeelden hiervan zijn (mobiele) persoonsalarmering waarbij de persoon met (beginnende) dementie kan alarmeren als hij of zij de weg kwijt is. De naasten kunnen dan op de PC of smartphone zien waar de persoon is en deze met een directe spraakverbinding naar huis loodsen. Middels het instellen van een gebied via internet kan de apparatuur een melding geven als deze persoon met het alarmkastje buiten dit gebied komt.

Leefstijlmonitoring is een intelligent systeem wat, middels bewegingssensoren en deurcontacten in de woning van een alleenwonende persoon, diens leefstijl leert kennen. Indien er afwijkingen in het leefpatroon zijn (bijvoorbeeld de persoon is om 11 uur in de ochtend nog niet in de keuken geweest terwijl hij/zij normaal altijd ontbijt voor 10 uur) dan geeft het systeem een melding in de app van de mantelzorger. Het systeem signaleert ook een vertraging in de bewegingssnelheid en een toename in het toiletbezoek wat mogelijk duidt op een blaasontsteking.

Daarnaast zijn er nog diverse hulpmiddelen zoals kalenderklokken of robots die geheugenondersteuning bieden door het tonen van afspraken op een beeldscherm en/of die berichten uitspreken, zoals een medicatieherinnering en op die manier structuur aanbrengen in de dag. Robot Tessa is daar een goed voorbeeld van.

Robot Tessa

Seniorenmarkt Odendael

Op 16 maart aanstaande worden bovengenoemde hulpmiddelen getoond door Healthkompas op de seniorenmarkt die gehouden wordt van 10.00u-16.00u bij BrabantZorg, locatie Odendael in Sint-Oedenrode.