CZ investeert in uitrol leefstijlmonitoring-systemen

CZ gaat investeren in de implementatie van e-health technologie om het zo mogelijk te maken voor ouderen en andere kwetsbare groepen om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. De zorgverzekeraar wil zo in 2018 bijdragen aan de uitrol van 3.000 leefstijlmonitoring systemen.

Sensara combineert slimme sensoren met intelligente zelflerende software die continu in huis of in een zorginstelling het dagelijkse activiteitenpatroon registreren, zorgverleners en familieleden attenderen op ongebruikelijke situaties en alarm slaan als er iets mis is. Het bedrijf is in 2013 ontstaan als afsplitsing van onderzoeksinstituut TNO om met de opgedane wetenschappelijke kennis producten voor de zorgmarkt en de particulieren markt te maken.

Sensara biedt oplossingen voor individuele particulieren zonder zorg, gemeentes ter ondersteuning van de WMO, ouderen met zorg en voor verpleeghuizen De aanbieder werkt onder meer samen met HealthKompas dat zich toelegt op e-Health oplossingen voor zowel particulieren als zakelijke klanten.

10 thuiszorgorganisaties betrokken

Tien thuiszorgorganisaties maken al gebruik van of zijn voornemens gebruik te maken van de investering van CZ, zo laat Sensara weten. Zo kondigde de gemeente Helmond in oktober 2017 aan om een pilot met leefstijlmonitoring en persoonsalarmering uit te gaan zoeken wat de beste methode is om ouderen met dementie langer zelfstandig te laten wonen. Een maand eerder zijn de gemeente Westland, Zorginstelling Careyn en Sensara begonnen met de implementatie en uitrol van Sensara HomeCare bij inwoners van de gemeente Westland. Het project, dat in eerste instantie een looptijd heeft van een jaar, moet uiteindelijk structureel worden ingezet, aldus de initiatiefnemers.

Ondersteunen ouderen in thuiszorg

“CZ biedt ons en onze partners een geweldige kans om e-health technologie te implementeren om ouderen zo goed mogelijk te ondersteunen in het langer veilig thuis wonen,” zo stelt Reinout Engelberts, CEO Sensara. “We hopen dat hiermee ook andere verzekeraars volgen. Het sluit naadloos aan bij de visie van vier bestuurders van de grootste zorgverzekeraars zoals die werd uiteengezet in de Volkskrant op 11 november.” In het artikel waar Engelberts aan refereert, schoven de vier bestuurders e-health toepassingen naar voren als een mogelijkheid om de toenemende zorgkosten te drukken en ondanks een tekort aan menskracht de zorg te verbeteren.

Deelname aan EU-project

Sensara neemt ook deel aan een EU-project. In juli werd bekend dat Sensara samen met Vilans, Tinybots en ZZG Zorggroep start in het Europese project ‘eWare’. In dit project is aandacht voor de combinatie en integratie van leefstijlmonitoring en sociale robotica. EWare is een ecosysteem dat het welzijn van mensen met dementie en hun mantelzorgers ondersteunt en daarmee de kwaliteit van leven moet vergroten.

Hoe het Sensara-systeem in de praktijk werkt: enkele simpele privacy vriendelijke sensoren worden in de woning geïnstalleerd. Het zelflerende algoritme personaliseert het systeem waardoor alleen als het echt nodig is de mantelzorger en/of professionele zorg een bericht ontvangt. Sensara herkent zowel situaties die acute opvolging behoeven als veranderingen in trends om gezondheidsrisico’s vroeg te detecteren. Het doel is om situaties als sociaal isolement, ondervoeding en omkeren van het dag/nacht ritme aan te pakken voordat het een probleem wordt.

Kijk op www.healthkompas.nl en zie wat leefstijlmonitoring van Sensara voor u kan betekenen.

CZ investeert in uitrol leefstijl monitoring-systemen